Yêu cầu chủ đề

Bạn chỉ cần GỬI YÊU CẦU, việc còn lại CỨ ĐỂ CHÍNH LO

Bạn có thể gửi cho Chính yêu cầu về chủ đề bạn muốn đọc, sau khi sắp xếp các chủ đề được yêu cầu theo đa số, Chính sẽ viết một hoặc nhiều bài liên qua đến chủ đề đó để tặng cho bạn.

Hãy viết yêu cầu thật rõ ràng, đầy đủ vào form dưới nhé ^^
(Mình tuyệt đối không viết/trả lời các yêu cầu nào không cung cấp đầy đủ thông tin)

Tên của bạn (*)

Địa chỉ email (*)

Điện thoại

Địa chỉ Facebook (*)

Địa chỉ Website

Chủ đề bạn muốn Chính viết? (*)

Lý do bạn muốn đọc chủ đề này? (*)

Mô tả thêm về chủ đề và lý do cụ thể hơn (*)

Mã bảo vệ
captcha

(*) là bắt buộc

[found analytics]

Follow Chính trên Facebook

Follow Chính trên Google+