Archives

Cuộc sống quanh tôi

Tình cờ tôi đọc được bài này do một người bạn gửi link cho, đọc qua thấy cũng đúng quá chừng, sao lại hay thế nhỉ, chỉ dựa vào khoảng ngày tháng năm sinh mà ai đó đã viết ra được một bài như thế này. Tôi nghĩ những tính cách trong này được tổng hợp từ kinh nghiệm của rất nhiều người, đặc biệt là những người đàn ông cung nhân mã. Nào, đọc thôi ! Đơn giản nhất là nhận biết người sinh cung Nhân Mã ...

Đọc tiếp

Follow Chính trên Facebook

Follow Chính trên Google+